چین ورق فولادی ضد زنگ سازنده

WINFAST STEEL INDUSTRIAL LIMITED

تولید کننده / فرایند / ذخیره سازی / توزیع

ورق فولاد ضد زنگ / کویل / ورق / لوله / نوار گرد / نوار تخت / نوار زاویه

اخبار

January 26, 2018

تولید فولاد خام جهانی در سال 2017 به 1691.2 میلیارد تن می رسد

با توجه به داده های منتشر شده در تاریخ 24 ژانویه 2017، تولید فولاد خام جهانی 1.6912 میلیارد تن، از سال گذشته به میزان 5.3 درصد افزایش یافته است و به علاوه کشورهای عضو مستقل (cis) منطقه با خروجی فولاد خام در سال 2016 تغییر نکرده است، بخشهای دیگر تولید فولاد خام جهانی افزایش یافته است.
در سال 2017، تولید فولاد خام در آسیا 11.625 میلیارد تن بود که نسبت به سال قبل 5.4 درصد افزایش داشته است. در سال 2017، تولید فولاد خام چین 831.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است. در سال 2017، تولید فولاد خام ژاپن 104.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 0.1 درصد کاهش یافته است. در سال 2017، تولید فولاد خام هند 101.4 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 6.2 درصد افزایش یافته است. در سال 2017، تولید فولاد خام کره جنوبی 71.1 میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل 3.7 درصد افزایش داشته است.
در سال 2017، تولید فولاد خام در 28 کشور جهان، 168.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 4.1 درصد افزایش یافته است. در سال 2017، تولید فولاد خام آلمان 43.6 میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته 3.5 درصد است. در سال 2017، تولید فولاد خام ایتالیا 24 میلیون تن بود که سالانه 2.9 درصد رشد داشته است. در سال 2017، تولید فولاد خام اسپانیا 14.5 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 6.2 درصد افزایش یافته است.
در سال 2017، تولید فولاد خام در آمریکای شمالی 116 میلیون تن بوده که در مقایسه با سال قبل 4.8 درصد رشد داشته است. در سال 2017، تولید فولاد خام در ایالات متحده 81.6 میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل 4.0 درصد افزایش یافته است.
در سال 2017، تولید فولاد خام در منطقه سیسی انتظار می رود که 102.1 میلیون تن باقی مانده از سال 2016 باشد. در سال 2017، تولید فولاد خام روسیه 71.3 میلیون تن بوده است که سالانه 1.3 درصد افزایش یافته است. در سال 2017، تولید فولاد خام اوکراین 22.7 میلیون تن بوده است که در سال های اخیر پایین ترین رقم بوده است که در مقایسه با سال گذشته 6.4 درصد بوده است. (توجه داشته باشید: انجمن فولاد جهان می گوید تولید فولاد خام در روسیه و اوکراین در دسامبر 2017 تایید نشده است، که برآورد شده است)
در سال 2017، تولید فولاد خام در آمریکای جنوبی 43.7 میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل 8.7 درصد افزایش داشته است. در سال 2017، تولید فولاد خام برزیل 34.4 میلیون تن بوده که 9.9 درصد در سال است.

اطلاعات تماس