گواهینامه ها

  • چین Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. گواهینامه ها
    SGS
  • چین Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. گواهینامه ها
    MTC
  • چین Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. گواهینامه ها
    MTC

مشخصات QC

کنترل کیفیت ما بسیار خوب است. هنگامی که تولید به پایان رسید ، ما یک نمونه را برش می دهیم و در آزمایشگاه آزمایش می کنیم. اندازه ، ترکیب شیمیایی ، HSYS و غیره را بررسی کنید.

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 1

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 2

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 3

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 4

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. کنترل کیفیت 5

پیام بگذارید